Prognoza może być opóźniona na skutek problemów z dostępnościa klastra obliczeniowego!

Prace zostały wykonane w ramach grantu nr NN305 111636 - Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obliczenia wykonano na komputerach Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej.

Opracowany numeryczny model ekosystemu Morza Bałtyckiego 3D-CEMBS pozwala na śledzenie w czasie i przestrzeni parametrów fizycznych i biogeochemicznych środowiska morskiego. Istotnym elementem tego projektu jest opracowanie numerycznej metody prognozowania pojawienia się zagrożeń w rejonie naszego wybrzeża (np. wystąpienia zakwitów glonów, wychylenie swobodnej powierzchni morza, pokrywy lodowej i inne), czyli nowoczesnego narzędzia, które będzie bardzo pomocne w zarządzaniu środowiskiem. Rozpoznanie badanych procesów w ramach tego projektu ma nie tylko znaczenie naukowe, pozwalające na głębsze zrozumienie funkcjonowania ekosystemu Bałtyku, ale również duże znaczenie dla tej grupy osób, która planuje spędzić czas wolny na Naszym Wybrzeżu. Operacyjność modelu pozwala na informowanie o stanie środowiska morskiego w czasie rzeczywistym i z 48 godzinnym wyprzedzeniem. Efekty proponowanego projektu mogą być bardzo silnym narzędziem dla decydentów i lokalnych władz, szczególnie w sytuacjach zagrożenia.

Kontakt:
dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, prof. nadzw. IO PAN